Laser sikkerhet

OBS. Denne siden er under konstruksjon.....


I de siste årene har temaet "laser sikkerhet" blitt høyaktuelt. Stadig flere systemer og applikasjoner har en eller flere lasere som gjerne har effektverdier som overgår hva et øye kan tåle ved en direkte treff. Ikke minst har det også blitt lett tilgjengelig, også for private, lasere med så høye effektverdier at ikke bare øyesikkerheten står på spill, de er også brannfarlige.


Denne siden inneholder informasjon om temaet, forholdsregler, tolkning av beskyttelsesgrader og hvordan man kan skaffe nødvendig sikkerhetsutstyr der dette er påkrevd.


Dersom ønsket informasjon ikke er å finne i det følgende, eller hvis kjapp informasjon og veiledning er ønskelig, vil Mestec gjerne svare per telefon eller e-post.

RadiationComp.png

Laser sammenlignet med glødelampe.

En glødelampe stråler effekten likt i alle retninger da den er isotropisk. Effekten avtar dermed dramatisk med avstanden. På en meters avstand er den helt ufarlig for øynene. Selv med 50W hadde den vært ufarlig på en meter, skjønt noe ubehagelig.


En laser derimot sender all sin effekt i kun EN retning, da gjerne med en diameter som er kun 2mm eller mindre. Når denne igjen passerer øyets linse blir den fokusert ned til et punkt i størrelsesorden um, dvs. en tusendedel av en millimeter. Effekttettheten i dette eksempelet med "bare" 1Watt ville vært katastrofalt. Selv en laser på bare 0,005 Watt kan føre til varig synsskade iløpet millisekunder. Studer gjerne litt mer dybdeinformasjon her


Mer informasjon følger....