Mestec AS ble grunnlagt i 1986 og firmaet er lokalisert i Oslo.

Mestec AS er en leverandør av laser, elektrooptikk og beslektede instrumenter for applikasjoner innen forskning og industri.

 

Når Mestec leverer sine produkter levereres samtidig den ekspertise som er opparbeidet gjennom samarbeid med enkelte av verdens ledende produsenter innenfor sine felt.

 

Mestec AS deler sin virksomhet i to:

  • Import og salg av optikk, elektrooptikk og laserteknikk, laserbaserte målesystemer samt testutrustninger.
  • Konsulentbistand og utvikling innenfor fagfeltene optikk, elektrooptikk og laserteknikk.

 

Mestec AS orienterer seg aktivt i det internasjonale markedet slik at det til enhver tid skal kunne sikre våre kunder det mest moderne utstyr tilgjengelig. Firmaet har i tillegg et bredt internasjonalt kontaktnett.

 

Mestec AS sitt mål:

  • Være markedsledende innenfor de markedselement som Mestec er aktive på.
  • Tilby våre kunder pålitelig informasjon om rett utstyr til deres applikasjon, til en riktig pris.
  • Tilby oppfølging for å sikre våre kunder optimal bruk av utstyr levert av Mestec, over lang tid.